نام سریال ها                روز های پخش               وضعیت قسمت ها 

   هوارانگ                   2شنبه و 3 شنبه ها           E 16 Sub ‌16

افسانه دریای آبی         4 شنبه و 5 شنبه ها          E 20 sub20

گوبلین                        جمعه و شنبه ها                E 16 Sub 16 

برای هفتمین بار           2 شنبه و 5 شنبه ها          E 08 sub 08

 9 گمشده                   4 شنبه و 5 شنبه ها           E 08 sub 08


آدرس بعدی سایت :

Mykore.ir